Služby pre vás

Psychologické vyšetrenie

 

 

 

 

 

 • Klinicko – psychologické vyšetrenie pre zdravotné a sociálne účely (invalidný dôchodok)
 • Psychologické vyšetrenie pracovníkov SBS 
 • Psychologické vyšetrenie na zbrojný preukaz
 • Dopravno – psychologické vyšetrenie:
  – psychologické vyšetrenie spôsobilosti vodičov viesť motorové vozidlá skupiny B, C, E, D
  – odborné poradenstvo pre vodičov podľa zákona č. 8/2009 Z. z., ktorým bol odobratý vodičský preukaz pod vplyvom alkoholu
  – psychologické vyšetrenie učiteľov autoškôl

   

  Ako prebieha psychologické vyšetrenie

  Na psychologické vyšetrenie (zdravotné a sociálne účely) je potrebná (nie je však podmienkou) zdravotná dokumentácia, aj okuliare, ak ich nosíte. Odporúčam vám prísť vyspatý/á a najedený/á.

  Na úvod sa zoznamujem s anamnézou – pýtam sa na váš životný príbeh, vzťahy, ochorenia a vývoj ťažkostí.

  Následne vám dám niektoré psychologické testy, ktoré vyberám podľa druhu vyšetrenia. Niektoré testy robíme spolu, niektoré vypisujete sami.

  Na záver si (podľa potreby) objasním ešte niektoré otázky, ktoré vzniknú v priebehu vyšetrenia.

  Rozhovor a psychologické testy je potrebné ešte zhodnotiť a napísať správu. Tieto výkony robím už mimo spoločného stretnutia. Na ich vyhodnotenie potrebujem nejaký čas. Výsledok vám viem dať podľa dohody alebo najskôr na druhý deň.

  Pokiaľ ide o vyšetrenie na spôsobilosť na nosenie a držanie zbraní a streliva, prineste si so sebou aj potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti.

   

  Riadim sa etickým kódexom komory psychológov.

  Na návštevu sa dopredu objednajte. Zavolajte mi 0949 147 264, napíšte sms alebo e-mail katy.lukacova@gmail.com. Pokiaľ vám neberiem telefón, mám sedenie. Zavolám vám, keď skončím.