Služby pre vás

Metóda TRE®

(Trauma/Tension Releasing Exercise)

Metóda na uvoľňovanie napätia a traumy.

Ide o súbor jednoduchých fyzických cvičení zameraných na uvoľnenie psychického a fyzického napätia, stresu a traumy.

  Systém cvikov sa robí tak, aby cvičenia boli príjemné a bezpečné. Jednotlivými pozíciami postupne aktivujeme rôzne svalové skupiny až príde ku rozvibrovaniu v bedrovodriekovom svale (musculus iliopsoas), nazývanom tiež aj ako „Sval duše“. Tento tras, vibrácie, alebo chvenie sa potom postupne rozširuje aj do iných častí tela a prináša mu hlboké uvoľnenie.

  Autorom metódy je Dr.David Berceli, PhD. Viac o metóde TRE® nájdete na oficiálnych tránkach www.traumaprevention.com

  • Tras je prirodzenou inštínktívnou reakciou tela, ktorou sa rozrušená nervová sústava snaží obnoviť rovnováhu v mysli a tele. Prostredníctvom chvenia svalov sa uvoľňuje aj ostatné uložené napätie v iných častiach tela. Po celý čas cvičenia, máte úplnú kontolu nad intenzitou a dĺžkou chvenia.
  • Terapeutické svalové chvenie vyvolané procesom cvičenia TRE® je prirodzenou, vnútornou, neurofyziologickou reakciou tela na zníženie vlastného stresu a obnovenie pocitu pohody.
  • Metóda TRE® je práca na sebapoznávaní a sebaregulácii. Hoci pracujeme aj s telom a fyzickými cvičeniami, je to jemná práca s nervovým systémom.

   Metóde TRE® učím dospelých jednotlivcov, páry alebo malé skupinky do 4 ľudí

   V páre jej praktikovanie pomáha partnerom:

   • sa vzájomne lepšie na seba vyladiť,
   • prehlbuje vzájomné vzťahové naladenie a napojenie na seba,
   • redukuje množstvo konfliktov,
   • upravuje (zlepšuje) sexuálne prežívanie a aktivitu.

   Je vhodná aj pre deti, ktoré sa radi učia niečo nové.

    Fotky: Matej Kakiš

    Katarína Lukáčová - Tension realising exercises
    Katarína Lukáčová - Tension realising exercises

     Ako začať s metódou TRE®

     Ak vás metóda TRE® zaujala a chcete sa ju naučiť, doporučovala by som začať konzultačnou polhodinkou, kde vám bližšie poviem o cvičení. Spoločne posúdime, či je táto metóda pre vás vhodná.

     Konzultácia môže byť osobná (to by bolo vhodnejšie), alebo aj online. Zácvik môže u
     jedného klienta trvať 2-3 stretnutia, u druhého 10 stretnutí. Teoretické aj praktické zvládnutie TRE® metódy nie je možné zvládnuť jedným stretnutím. Pracovať s neurogénnym chvením si
     vyžaduje určitú dávku pozornosti, ktorá závisí od problému, ktorý chcete riešiť.

     TRE® je svojpomocný nástroj, ktorý po zaučení môžete praktikovať doma, v práci, na dovolenke, prakticky kdekoľvek. Môžete ho používať samostatne, alebo s inými cvičeniami, napr. jógou, meditáciami, alebo po tréningu.

     Ideálna je kombinácia EMDR sedení u mňa a praktikovaní si TRE® pod mojím odborným dohľadom a doma.

      Aké má metóda TRE® účinky:

      • Navodzuje hlbokú relaxáciu, ktorá prirodzene znižuje hladinu stresu a znižuje jeho dôsledky.
      • Zvyšuje celkovú psychickú a fyzickú odolnosť, upokojuje a harmonizuje nervový systém – pomáha „vypnúť“ hlavu a zaťažujúce myšlienky. Pomáha so sebareguláciou pri zaťažujúcich emóciách.
      • Pomáha na ceste ku sebauvedomeniu, učí rozpoznávať a rešpektovať svoje hranice.
      • Podporuje lepší a kvalitnejší spánok.
      • Rozvíja láskavú všímavosť ku sebe, rešpekt ku svojmu telu.
      • Má pozitívne účinky na náladu, celkovo uvolňuje na psychickej a fyzickej rovine.
      • Telo a emócie sú prepojené. Ich dlhodobé nevedomé potláčanie vedie ku viacerým telesným napätiam a celkovej nepohode. Pomáha dokončiť stresovú odozvu útek – únik – paralýza.
      • Učí byť „Tu a Teraz“.
      • Pomáha ku obnoveniu vnútornej rovnováhy, životnej stability a duševnej pohody.