Cenník

Psychologické poradenstvo a terapie

Individuálna konzultácia (50 min)
40 €

Individuálne psychologické poradenstvo a podporná terapia – telefonicky, cez Skype alebo e-mailom (50 min)
40

Párové a rodinné konzultácie (70 min)
50 €

Skupinové tematické stretnutia
10 € / člen

Relaxačné techniky prostredníctvom tela
40 €

Vypracovanie písomnej správy
20 €

Besedy, tréningy komunikačných zručností, prednášky
cena dohodou podľa zmluvných strán

Metóda TRE (Tension-realising-exercises)

Metóda TRE – individuálne:

Úvodná konzultácia spolu s cvičením (90 min)
90 €

Polhodinová konzultácia bez cvičenia (30 min)
30 €

Pokračovacia konzultácia (50 min)
50 €

Balík 4 konzultácií TRE
180 €

Metóda TRE – v páre:

Úvodná konzultácia spolu s cvičením (90 min)
100 €

Pokračovacia konzultácia v páre (50 min)
60 €

Balík 4 konzultácií TRE v páre
230 €

Ostatné služby

Poradenstvo osobnostný rozvoj, koučing
40 €

Poradenstvo zdravého životného štýlu
10 – 40 € (podľa použitej techniky)

Skupinové tématické stretnutia
20 € / člen

Pri neodhlásení dohodnutého stretnutia do 24 hodín sa uhrádza 100 % ceny výkonu

Je možné dohodnúť sa aj mimo ordinačných hodín (pon – pia: 8:00 – 15:00). Vtedy je cenníková cena stretnutia navýšená:

  • po 15:00
    + 50 %
  • po 16:00
    + 100 %