Cenník

Psychologické poradenstvo a terapie

Individuálna konzultácia (50 min)
40

Individuálne psychologické poradenstvo a podporná terapia – telefonicky, cez Skype alebo e-mailom (50 min)
40

Párové a rodinné konzultácie (70 min)
50 €

Skupinové tematické stretnutia
10 € / člen

Relaxačné techniky prostredníctvom tela
40 €

Vypracovanie písomnej správy
20 €

Besedy, tréningy komunikačných zručností, prednášky
cena dohodou podľa zmluvných strán

Psychologické vyšetrenie

Psychodiagnostika pre zdravotné a sociálne účely
50

Psychologické vyšetrenie pracovníkov SBS
40

Psychologické vyšetrenie na zbrojný preukaz
80

Psychologické vyšetrenie vodičov C, D, E, taxislužba, zasielateľstvo/kuriér
70

Psychologické vyšetrenie vodičov posudzujúcim psychológom pri návrate vodičského oprávnenia po odobratí, nariadené políciou (po zadržaní VP na viac ako rok) 
100

Odborné poradenstvo /u posudzujúceho psychológa/ pri návrate vodičského oprávnenia po odobratí, zadržaní vodičského oprávnenia v dôsledku alkoholu, návykových látok
280 € / osoba – cena za všetky stretnutia určené na základe rozhodnutia policajného zboru

Ostatné služby

Poradenstvo osobnostný rozvoj, koučing
40

Poradenstvo zdravého životného štýlu
10 – 40 € (podľa použitej techniky)

Pri neodhlásení dohodnutého stretnutia do 24 hodín sa uhrádza 100 % ceny výkonu

Je možné dohodnúť sa aj mimo ordinačných hodín (pon – pia: 8:00 – 15:00). Vtedy je cenníková cena stretnutia navýšená:

  • po 15:00
    + 50 %
  • po 16:00
    + 100 %