Služby pre vás

Psychologické poradenstvo a terapie

Len čas všetky rany nezahojí.

Aby sa bolesť mohla zahojiť, pomáha, keď jej dovolíme prísť, pochopíme ju, uznáme a spracujeme. V tejto, nie ľahkej, úlohe vás budem sprevádzať.

  • Individuálne psychologické poradenstvo a podporná terapia
  • Párové a rodinné konzultácie 
  • Skupinové tématické stretnutia  
  • Relaxačné techniky 
  • Krízová intervencia – podpora pri náhle vzniknutých záťažových situáciách 
  • Besedy, tréningy komunikačných zručností, prednášky

 

Ako prebieha psychologické poradenstvo a terapie

Ku každému človeku pristupujem individuálne. Moje skúsenosti a vzdelanie z rôznych terapeutických škôl mi umožňujú nastaviť klientovi terapiu na mieru

Najcennejšie v našom živote je to, čo si sami nájdeme, urobíme alebo dosiahneme. V terapii sprevádzam ku nájdeniu si vlastného riešenia, cesty. Terapia nie je niečo, čo bude vykonávané na „vás“, ale ide o aktívnu spoluprácu medzi nami.

Na prvom stretnutí sa vás budem pýtať, čo vás privádza, čo by ste potrebovali a ďalšie doplňujúce informácie vyplývajúce z rozhovoru. Niekedy nemusíte hneď vedieť povedať, čo bude cieľom terapie. Spoločne si dohodneme frekvenciu a formu stretávania. Každé stretnutie je dôverné. Všetko čo si povieme, zostáva medzi nami.

 

Riadim sa etickým kódexom komory psychológov.

Na návštevu sa dopredu objednajte. Zavolajte mi 0949 147 264, napíšte sms alebo e-mail katy.lukacova@gmail.com. Pokiaľ vám neberiem telefón, mám sedenie. Zavolám vám, keď skončím.